วิธีการเปิดรหัสลูกค้าใหม่ กับ KPS

เนื่องจากการจัดส่งเราก็ใช้รหัสลูกค้าในการเก็บข้อมูลขนส่งต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ลูกค้าตั้งรหัสส่วนตัวขึ้นมา เพื่อที่เราจะสามารถติดตามของในการขนส่งได้ โดยมีวิธีการเปิดรหัสลูกค้าใหม่ กับ KPS ดังนี้

  1. ตั้งรหัสลูกค้าของตนเอง เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข จำนวน 3-6 ตัว และเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันรหัสลูกค้าให้ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการซ้ำกับฐานข้อมูลลูกค้าเก่า (ถ้าซ้ำจึงต้องทำการเปลี่ยนรหัสใหม่) ตัวอย่างการตั้งรหัสลูกค้าเช่น  NAT123
  2. กรุณาแจ้งประเภทสินค้าที่ต้องการขนส่ง เพื่อให้ทางบริษัททำใบเสนอราคา เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการคำนวนค่าขนส่งของลูกค้า
  3. แจ้งที่อยู่จัดส่งพร้อมเบอร์ติดต่อที่ประเทศไทยและประเทศจีนเพื่อใช้ในการติดต่อ

(กรณีต่างจังหวัด แจ้งวิธีการขนส่ง เช่นบริษัทขนส่ง ไปรษณี เป็นต้น เพื่อสะดวกต่อการส่งสินค้าจากกรุเทพไปจังหวัดต่างๆ)

  1.     ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัทเพื่อเก็บเป็นข้อมูลฐานลูกค้า

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการรับสินค้าถ้าไม่มีการลงรหัสลูกค้าตามที่กำหนดไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *