วิธีการเปิดรหัสลูกค้าใหม่ กับ KPS

เนื่องจากการจัดส่งเราก็ใช้รหัสลูกค้าในการเก็บข้อมูลขนส่งต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ลูกค้าตั้งรหัสส่วนตัวขึ้นมา เพื่อที่เราจะสามารถติดตามของในการขนส่งได้ โดยมีวิธีการเปิดรหัสลูกค้าใหม่ กับ KPS ดังนี้ ตั้งรหัสลูกค้าของตนเอง เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข จำนวน 3-6 ตัว และเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันรหัสลูกค้าให้ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการซ้ำกับฐานข้อมูลลูกค้าเก่า (ถ้าซ้ำจึงต้องทำการเปลี่ยนรหัสใหม่) ตัวอย่างการตั้งรหัสลูกค้าเช่น  NAT123 กรุณาแจ้งประเภทสินค้าที่ต้องการขนส่ง เพื่อให้ทางบริษัททำใบเสนอราคา เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการคำนวนค่าขนส่งของลูกค้า

Read more

KPS ให้บริการอะไรได้บ้าง

เรา KPS เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การรับของจากประเทศจีน จนมาถึงหน้าประตูของลูกค้า (Door To Door) ลูกค้าไม่จำเป็นต้องกังวลถึงเอกสารการนำเข้าที่ยุ่งยากอีกต่อไป

Read more

บริการขนส่งคืออะไร?

การขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศจนถึงผู้นำเข้ามาขายในประเทศนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการขนส่ง ทั้งนี้การขนส่งข้ามประเทศนั้นใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในต่างประเทศ ผู้จัดเตรียมการขนส่ง คนขับรถ การขนของ พิธีการศุลกากร และส่วนงานอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยตัวเองนั้นสูง และเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับท่านที่ไม่ทราบขั้นตอนโดยถ่องแท้

Read more