Our services

บริการของเรา

เรามีบริการด้านการขนส่งจากประเทศจีนมาประเทศไทย ครอบคลุมทั้งทางเรือ และทางรถบรรทุก โดยที่คุณลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการสามารถไว้วางใจการขนส่งที่แน่นอน ถูกต้อง และเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกิจของลูกค้าทุกคน เรายังมีบริการล่ามเพื่อช่วยให้ท่านสะดวกสบายกับการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ผลิตในประเทศจีนได้อีกด้วย รวมถึงบริการแลกเปลี่ยนเงินหยวนเพื่อโอนจ่ายค่าสินค้าอย่างครบวงจร ธุรกิจของคุณจะไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องการขนส่งอีกต่อไป ให้ KPS เป็นเพื่อนคู่คิดของคุณ

1. Your Benefits - ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
 • ไม่ต้องเป็นกังวลกับการขนส่งอีกต่อไป เพิ่มเวลาในการทำงานในส่วนอื่นๆ ของคุณ แล้วปล่อยให้ เรา KPS ช่วยเป็นเพื่อนในการจัดการการขนส่งให้เรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว อย่างมืออาชีพ
 • ประหยัดเวลาการติดต่อผ่านพิธีการศุลกากรที่ยุ่งยาก
 • ติดตามสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • สินค้าจำนวนไม่เยอะก็สามารถส่งได้
 • ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อขนส่งเอง
 • ได้รับคำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา
2. Our Strong Point - จุดแข็งที่เราเหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ
 • ราคาเป็นมิตร เพราะเราขนส่งด้วยตู้ของเราเอง ไม่มีการฝากส่งสินค้ากับตู้อื่น
 • สินค้ารวดเร็วไม่มีการถ่วงเวลา เพราะแน่นอนว่าเรามีตู้ขนส่งของเราเอง เราจะเปิดตู้ทันทีที่ส่งถึงโกดัง ไม่จำเป็นต้องรอเจ้าของตู้มาเปิด ทำให้คุณไม่เสียโอกาสทางธุรกิจใดๆ
 • เรามีบริษัทและโกดังสินค้าที่ประเทศจีน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องในประเทศจีนถึง 2 สาขา ซึ่งมั่นใจได้ว่า เรามีตัวตนจริงและดูแลสินค้าของคุณได้อย่างมืออาชีพ
 • เราดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมธุรกิจของคุณ ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการแฝงอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้การทำงานโปร่งใสและจริงใจ
 • เรามีพนักงานและล่ามที่พูดได้ทั้งภาษาไทย และภาษาจีน ประจำอยู่ทั้งประเทศจีนและไทย ค่อยสนับสนุนการสั่งของของคุณให้สะดวกราบรื่นครบทุกขั้นตอน
 • บริษัทเราจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกกับทางกรมศุลการกรถูกต้องและตรวจสอบได้
3. Our Price / ราคา

บริการขนส่งทางรถ (ด่วน 5 - 7 วัน)

KG 1 - 100 Kg. มากกว่า 100 Kg. มากกว่า 1,000 Kg. มากกว่า 5,000 Kg.
45 35 30 25
CBM ต่ำกว่า 1 CBM มากกว่า 1 CBM มากกว่า 5 CBM มากกว่า 10 CBM
8,500 7,500 6,500 5,500

บริการขนส่งทางเรือ (15 - 20 วัน)

KG 1 - 100 Kg. มากกว่า 100 Kg. มากกว่า 1,000 Kg. มากกว่า 5,000 Kg.
35 30 25 20
CBM ต่ำกว่า 1 CBM มากกว่า 1 CBM มากกว่า 5 CBM มากกว่า 10 CBM
5,500 5,000 4,500 4,000
4. Terms & Conditions - เงื่อนไขต่างๆ
 • ระยะเวลาในการขนส่งเป็นเพียงการประมาณการโดยปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ/หรือ การจราจรอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่สามารถควบคุมได้
 • สภาพสินค้าที่มาจากประเทศจีนจะต้องมีการบรรจุอย่างเรียบร้อยพร้อมเดินทาง ถ้าเกิดความเสียหายจากต้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ

For inquiries,
contact us now.

การข่นส่งจากประเทศจีนคือสิ่งที่เราชำนาญ และเรายินดีให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์กับท่านได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02 041 2478 หรือ 097 074 5566 หรือกรอกข้อมูลการสอบถามออนไลน์ได้ที่นี่