How to order

ขั้นตอนการสั่งใช้บริการขนส่ง
Land Transport or Maritime Transport / การขนส่งทางบก หรือ การขนส่งทางเรือ

การขนส่งทางรถกับทางเรือนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของระยะเวลา เราจึงต้องการแจ้งความแตกต่างให้คุณได้ทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ อาทิ

ระยะเวลาการขนส่งโดยประมาณ - วิธีขนส่งด้วยรถจะมีความรวดเร็วกว่า ด้วยใช้เส้นทางตรงจากประเทศจีนผ่านลาวและเข้าสู่ไทย โดยระยะเวลาโดยประมาณอยู่ที่ 5-7 วัน การขนส่งด้วยรถจึงมีความเหมาะสมสำหรับสินค้าแฟชั่น หรือสินค้าที่ต้องนำเข้าอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามเทรนด์ธุรกิจของสินค้านั้นๆ อย่างไรก็ดี ข้อดีข้อเสียของการขนส่งมีทั้งสองแบบ ด้วยการส่งสินค้าทางเรือนั้น

ได้เปรียบในเรื่องของราคาการขนส่งที่ค่อนข้างถูก ส่งได้ในปริมาณมาก จึงเหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มองหาการลดต้นทุนการจัดส่งแต่ยังต้องการความน่าเชื่อถือของผู้เดินเรือ และแน่นอนว่าเราใช้สายเดินเรือที่มีชื่อเสียงติดตามสินค้าได้ อย่างสายเดินเรือว่านไห่ (Wan Hai)

วิธีการเปิดรหัสลูกค้าใหม่

1. ตั้งรหัสลูกค้าของตนเอง เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข จำนวน 3-6 ตัว และเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันรหัสลูกค้าให้ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการซ้ำกับฐานข้อมูลลูกค้าเก่า (ถ้าซ้ำจึงต้องทำการเปลี่ยนรหัสใหม่) ตัวอย่างการตั้งรหัสลูกค้าเช่น NAT123
2. กรุณาแจ้งประเภทสินค้าที่ต้องการขนส่ง เพื่อให้ทางบริษัททำใบเสนอราคา เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการคำนวนค่าขนส่งของลูกค้า
3. แจ้งที่อยู่จัดส่งพร้อมเบอร์ติดต่อที่ประเทศไทยและประเทศจีนเพื่อใช้ในการติดต่อ (กรณีต่างจังหวัด แจ้งวิธีการขนส่ง เช่นบริษัทขนส่งไปรษณี เป็นต้น เพื่อสะดวกต่อการส่งสินค้าจากกรุเทพไปจังหวัดต่างๆ)
4. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัทเพื่อเก็บเป็นข้อมูลฐานลูกค้า
หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการรับสินค้าถ้าไม่มีการลงรหัสลูกค้าตามที่กำหนดไว้

เพื่อให้คุณได้เลือกใช้การขนส่งให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจของคุณ เรามีตารางเปรียบเทียบตามรูปดังนี้
Calculate Price / วิธีคำนวณราคา

บริการขนส่งทางรถ (ด่วน 5 - 7 วัน)

KG 1 - 100 Kg. มากกว่า 100 Kg. มากกว่า 1,000 Kg. มากกว่า 5,000 Kg.
45 35 30 25
CBM ต่ำกว่า 1 CBM มากกว่า 1 CBM มากกว่า 5 CBM มากกว่า 10 CBM
8,500 7,500 6,500 5,500

บริการขนส่งทางเรือ (15 - 20 วัน)

KG 1 - 100 Kg. มากกว่า 100 Kg. มากกว่า 1,000 Kg. มากกว่า 5,000 Kg.
35 30 25 20
CBM ต่ำกว่า 1 CBM มากกว่า 1 CBM มากกว่า 5 CBM มากกว่า 10 CBM
5,500 5,000 4,500 4,000

ข้อดีในการส่งสินค้าด้วยบริการขนส่งทางรถ

  • จัดส่งได้รวดเร็ว
  • ลูกค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าจำนวนมาก
  • อัพเดทเทรนใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

ข้อเสียในการส่งสินค้าด้วยบริการขนส่งทางรถ

  • ราคาขนส่งที่สูงกว่า
  • สินค้ามีการเดินทางบนเส้นทางรถอาจกระทบกระเทือนได้จากสภาพถนน

ข้อดีในการส่งสินค้าด้วยบริการขนส่งทางเรือ

  • สินค้าได้รับความกระเทือนน้อย
  • ราคาค่าขนส่งที่ถูกกว่าทางรถ
  • สินค้าต้นทุนต่ำ

ข้อเสียในการส่งสินค้าด้วยบริการขนส่งทางเรือ

  • สินค้ามีโอกาสล่าช้าได้ด้วยปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น สภาพอากาศที่ไม่ดี ลมพายุ สายเดินเรือจะเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยก่อน
  • สินค้าอาจตกเทรน

For inquiries,
contact us now.

การข่นส่งจากประเทศจีนคือสิ่งที่เราชำนาญ และเรายินดีให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์กับท่านได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02 041 2478 หรือ 097 074 5566 หรือกรอกข้อมูลการสอบถามออนไลน์ได้ที่นี่